Blog Image

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

IPCC-41 i Nairobi 24.-27. feb. 2015

IPCC generelt og nyt Posted on 03 Mar, 2015 11:34:50

Umiddelbart inden
mødet trådte IPCC’s formand tilbage med 8 måneder tilbage af sin valgperiode, og vice-chair Ismail El Gizouli fra Sudan blev
udpeget til fungerende formand.

Beslutninger om IPCCs
fremtidige arbejde

·
Hovedrapporter udgives med 5-7 års mellemrum,
suppleret med Special Reports.

·
Alle delrapporterne i en hovedrapport
offentliggøres inden for ca. et år (højst 18 måneder).

·
Panelet vil fortsat udgive guidelines til
emissionsopgørelser.

·
Læseligheden af IPCC’s produkter skal forbedres.

·
Den nuværende struktur med de tre arbejdsgrupper
og en Task Force for emissionsopgørelser bevares.

·
Fremtiden for Task Group on Data
and Scenario Support for Impacts and Climate Analysis (TGICA) diskuteres
på IPCC-43 baseret på et opdateret visionspapir på baggrund af indkomne
partsindlæg samt et ekspertmøde.

·
Bureauet øges fra 31 til 34 pladser, idet
Afrikas repræsentation øges med 2 pladser, og Asiens med 1. De tre pladser
fordeles til de tre arbejdsgrupper, der går fra 6-7-6 til 7-8-7 vice-chairs.

·
Ekspertmøder

o
Communication
and Outreach (Norge, primo 2016), http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/27/260220150901-p41_inf5_proposal_by_the%20gov_of_norway.pdf

o
Scenarios (Østrig, 18.-20. maj 2015), http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/27/140220150918-p41_doc16_progress_report_preparatio_of_expert_meeting_scenarios.pdf

o
Climate
Change, Food Security and Agriculture (Irland, 27.-29. maj 2015), http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/27/200220151045-Doc.%2023%20-%20Expert%20meeting%20on%20CC%20food%20and%20Agriculture.pdf

o
Science gaps (2015 tbc). Foreslået af PROVIA.

·
Workshops

o
Regional Climate Projections (Brasilien,
aug/sep. 2015) vigtigt input til scoping af AR6 og til tilpasningsstrategier. http://ipcc.ch/apps/eventmanager/documents/27/110220150453-p41_doc13_fFuture_work_of_the_IPCC_workhop_on_regional_projection.pdf

·
Special Reports. På bordet er forslag om SR om
havene, SR om ørkenspredning og panelet har tidligere modtaget forslag om SR om
fødevareforsyning. En endelig beslutning om hvilke SR der vil indgå i
AR6-perioden træffes senere.

Proces from mod
IPCC-42

Valg til formand, næstformænd, arbejdsgruppeformænd og
øvrige bureaumedlemmer finder sted ved næste session: IPCC-42 i Dubrovnik,
Kroatien, d. 5.-8. oktober.

Sekretariatet udsender i marts (6 måneder før IPCC-42) en
invitation til at nominere kandidater. Dette skal ske senest 1 måned før
sessionen. Kandidaternes CV og oplysninger om Conflict of Interest (COI) vil
blive offentliggjort på IPCC’s hjemmeside. Dog kan kandidater også nomineres
under selve mødet; de skal stadig fremlægge CV og COI.

IPCC benytter i sine valgregler de seks WMO regioner. Efter
beslutningen ved IPCC-41 om at øge Afrikas repræsentation med 2 pladser og
Asiens med 1 plads er fordelingen i bureauet:

Region

Where

# of Countries

# of
Positions

I

Africa

54

7

II

Asia

32

6

III

South America

12

4

IV

North America, Central
America and the Caribbean

23

4

V

South-West Pacific

22

4

VI

Europe, Caucasus and the
Levant

52

8

Yderligere information

Dagsorden og dokumenter for IPCC-41: http://ipcc.ch/scripts/_session_template.php?page=_41ipcc.htm

ENB’s detaljerede gennemgang af mødet: http://www.iisd.ca/download/pdf/enb12627e.pdfSynteserapporten for Femte Hovedrapport

IPCC generelt og nyt Posted on 06 Nov, 2014 13:14:49

Synteserapporten for IPCC’s Femte Hovedrapport blev offentliggjort i København i søndags, d. 2. november.

Rapporten kan downloades på IPCC’s hjemmeside. Her er også den fulde rapport fra arbejdsgruppe 2 for nylig blevet tilgængelig.

Ved IPCC-mødet i København blev det desuden besluttet at afholde et ekspertmøde i starten af det nye år, formentlig i Irland, om “Climate Change, Food and Agriculture”. Ekspertmødet kan meget vel føre til en beslutning om udarbejdelse af en IPCC Special Report.Review af AR5 Synteserapporten

IPCC generelt og nyt Posted on 25 Apr, 2014 14:47:40

Et udkast til Synteserapporten for IPCC’s Femte Hovedrapport er
i ekspertreview i perioden 21. april til 13. juni 2014. Udkastet er samtidig i
regeringshøring.

IPCC’s formand inviterer alle eksperter med ekspertise eller
publikationer inden for de emner der dækkes i Synteserapporten, til at
registrere sig med henblik på at reviewe rapportudkastet.

Hvis man ønsker at bidrage som reviewer, kan man registrere
sig via nedenstående link, hvor man også finder mere information om processen
samt om Synteserapporten:

http://www.ipcc-syr.nl/review/registration/Dansk oversættelse af WGI AR5

IPCC generelt og nyt Posted on 06 Feb, 2014 10:41:01

En dansk oversættelse af IPCC’s første del af Femte
Hovedrapport (WGI AR5) er nu tilgængelig på dmi.dk

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/02/klimastatus-fra-fns-klimapanel-nu-paa-dansk/« PreviousNext »