Læs mere om klima, IPCC, FN’s klimakonvention UNFCCC og de internationale forhandlinger på

Klima-, energi- og bygningsministeriets hjemmeside http://www.kemin.dk/da-dk/sider/forside.aspx

DMI’s hjemmeside http://www.dmi.dk/