http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/ipcc-2/figurer_fra_dansk_ipcc_rapport.htm findes figurer fra IPCC’s seneste synteserapport med danske tekster. De er nyttige til bl.a. undervisningsbrug.

Oversigt over figurerne:

De 11 figurer fra IPCC syr4 spm