http://www.ipcc.ch/graphics/graphics.htm findes figurerne fra den fjerde hovedrapport.