Blog Image

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

Input til rapport om 1,5 graders opvarmning

IPCC generelt og nyt Posted on 29 Jun, 2016 13:53:19

IPCC giver med dette spørgeskema mulighed for at give input
til indhold og udformning af IPCC’s særrapport om 1,5 graders global
opvarmning. Spørgeskemaet udfyldes og fremsendes til IPCC’s Arbejdsgruppe 1 via tsu@ipcc-wg1.universite-paris-saclay.fr inden 15. juli 2016.Scoping af særrapport om hav og is

IPCC generelt og nyt Posted on 29 Jun, 2016 13:40:31

IPCC indkalder nu nomineringer af eksperter til scoping af
særrapporten om Oceans and cryosphere
.
Bemærk, at dette ikke er et forfatterkald. Forfatternomineringer følger
senere, og vil blive kommunikeret bredt til hele den danske forskningsverden.

For at fastlægge indholdsfortegnelsen for særrapporten, afholdes
et scopingmøde i december. Mødet vil resultere i et draft scoping
paper med en kommenteret indholdsfortegnelse samt proces og tidsplan for
udarbejdelsen.

Kontakt ipcc@dmi.dk hvis du ønsker at høre nærmere om hvordan man bliver nomineret.