Synteserapporten for IPCC’s Femte Hovedrapport blev offentliggjort i København i søndags, d. 2. november.

Rapporten kan downloades på IPCC’s hjemmeside. Her er også den fulde rapport fra arbejdsgruppe 2 for nylig blevet tilgængelig.

Ved IPCC-mødet i København blev det desuden besluttet at afholde et ekspertmøde i starten af det nye år, formentlig i Irland, om “Climate Change, Food and Agriculture”. Ekspertmødet kan meget vel føre til en beslutning om udarbejdelse af en IPCC Special Report.