Et udkast til Synteserapporten for IPCC’s Femte Hovedrapport er
i ekspertreview i perioden 21. april til 13. juni 2014. Udkastet er samtidig i
regeringshøring.

IPCC’s formand inviterer alle eksperter med ekspertise eller
publikationer inden for de emner der dækkes i Synteserapporten, til at
registrere sig med henblik på at reviewe rapportudkastet.

Hvis man ønsker at bidrage som reviewer, kan man registrere
sig via nedenstående link, hvor man også finder mere information om processen
samt om Synteserapporten:

http://www.ipcc-syr.nl/review/registration/