En dansk oversættelse af IPCC’s første del af Femte
Hovedrapport (WGI AR5) er nu tilgængelig på dmi.dk

http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2014/02/klimastatus-fra-fns-klimapanel-nu-paa-dansk/