Kære IPCC-forfattere, reviewere og andre interessenter!

IPCC har indkaldt synspunkter om IPCC’s fremtid efter Femte Hovedrapport, og
derfor afholder DMI

Workshop om IPCC’s fremtid tirsdag d. 21. maj kl. 9-12
DMI,
Lyngbyvej 100, 2100 København Ø

Tilbagemelding om deltagelse venligst senest 6. maj til tic@dmi.dk.
(af hensyn til
lokaleplanlægningen og dimensionering af kaffe og morgenbrød)

Indledningsvis vil der være et oplæg fra det danske IPCC kontaktpunkt, Anne Mette
Jørgensen, afdelingschef, DMI, om den nuværende struktur og proces under Femte
Hovedrapport.
Herefter lægges der op til diskussion af emner som:

  • Fremtidig arbejdsgruppestruktur
  • Størrelsen af bureauerne
  • Struktur og scope for næste rapport
  • Varighed og tidsplan for næste assessment cycle

På baggrund af workshoppen vil DMI sende input til IPCC’s diskussionspapir.