http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a.pdf findes beskrivelse af IPCC’s procedurer, herunder regler for udarbejdelse og godkendelse af IPCC’s rapporter.