Blog Image

Det danske IPCC-arbejde

Om dette site

FN's Klimapanel udgav i 2013-2014 sin femte hovedrapport om klimaforandringer. Synteserapporten blev offentliggjort d. 2. november 2014 ved et pressemøde i København. Panelet vælger i 2015 ny formand og nyt bureau som de næste år skal stå i spidsen for arbejdet med den sjette hovedrapport og et antal særrapporter. Dette site henvender sig primært til danske forskere, der kan bidrage til IPCC-rapporterne som forfattere eller reviewere.

Links

Kebmin og DMI Posted on 18 Mar, 2009 14:00:52

Læs mere om klima, IPCC, FN’s klimakonvention UNFCCC og de internationale forhandlinger på

Klima-, energi- og bygningsministeriets hjemmeside http://www.kemin.dk/da-dk/sider/forside.aspx

DMI’s hjemmeside http://www.dmi.dk/Figurer med danske tekster

Figurer på dansk Posted on 18 Mar, 2009 13:56:50

http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/ipcc-2/figurer_fra_dansk_ipcc_rapport.htm findes figurer fra IPCC’s seneste synteserapport med danske tekster. De er nyttige til bl.a. undervisningsbrug.

Oversigt over figurerne:

De 11 figurer fra IPCC syr4 spmFigurer fra IPCC’s rapporter

Figurer fra rapporterne Posted on 18 Mar, 2009 13:54:31

http://www.ipcc.ch/graphics/graphics.htm findes figurerne fra den fjerde hovedrapport.IPCC arbejdsform og procedurer

IPCC's procedurer Posted on 18 Mar, 2009 13:52:40

http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a.pdf findes beskrivelse af IPCC’s procedurer, herunder regler for udarbejdelse og godkendelse af IPCC’s rapporter.Next »